•  
  •  
  •  
  • Η MΠ sound and light's παίζει με L'acoustics
  • με Digico
  • με GRAND-MA2
  • με AVID
  • Και παίζει με τους καλύτερους